ترجمه Premiere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هنرپيشه‌ برجسته‌. می باشد

Premiere به چه معناست و Premiere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premiere

هنرپيشه‌ برجسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هنرپيشه‌ برجسته‌., ترجمه هنرپيشه‌ برجسته‌., کلمات شبیه هنرپيشه‌ برجسته‌.
دانلود فایل ها