ترجمه Premiership در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نخست‌ وزيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفتر نخست‌ وزيري‌ , در فارسی : مقام‌ نخست‌ وزيري‌

Premiership به چه معناست و Premiership یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premiership

نخست‌ وزيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نخست‌ وزيري‌, ترجمه نخست‌ وزيري‌, کلمات شبیه نخست‌ وزيري‌ , دفتر نخست‌ وزيري‌ به لاتین , مقام‌ نخست‌ وزيري‌ به لاتین
دانلود فایل ها