ترجمه Preminence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnanimoderp می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ycnanimoderp=) برتري‌ , در فارسی : علو , به فارسی : رجحان‌

Preminence به چه معناست و Preminence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preminence

(ecnanimoderp به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnanimoderp, ترجمه (ecnanimoderp, کلمات شبیه (ecnanimoderp , ycnanimoderp=) برتري‌ به لاتین , علو به لاتین , رجحان‌ خارجی
دانلود فایل ها