ترجمه Premise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وكبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرض‌ قبلي‌ , در فارسی : فرضيه‌ مقدم‌ , به فارسی : فرض‌

Premise به چه معناست و Premise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premise

وكبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وكبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌, ترجمه وكبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌, کلمات شبیه وكبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌ , فرض‌ قبلي‌ به لاتین , فرضيه‌ مقدم‌ به لاتین , فرض‌ خارجی
دانلود فایل ها