ترجمه Premise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قضيه‌ ثابت‌ يا اثبات‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بنياد واساس‌ بحث‌ , در فارسی : صغري‌

Premise به چه معناست و Premise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premise

قضيه‌ ثابت‌ يا اثبات‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قضيه‌ ثابت‌ يا اثبات‌ شده‌, ترجمه قضيه‌ ثابت‌ يا اثبات‌ شده‌, کلمات شبیه قضيه‌ ثابت‌ يا اثبات‌ شده‌ , بنياد واساس‌ بحث‌ به لاتین , صغري‌ به لاتین
دانلود فایل ها