ترجمه Premonitory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخط‌ار كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحذير كننده‌ , در فارسی : برحذر دارنده‌.

Premonitory به چه معناست و Premonitory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premonitory

اخط‌ار كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اخط‌ار كننده‌, ترجمه اخط‌ار كننده‌, کلمات شبیه اخط‌ار كننده‌ , تحذير كننده‌ به لاتین , برحذر دارنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها