ترجمه Premorse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از سركوتاه‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بريده‌ شده‌.

Premorse به چه معناست و Premorse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premorse

از سركوتاه‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از سركوتاه‌ شده‌, ترجمه از سركوتاه‌ شده‌, کلمات شبیه از سركوتاه‌ شده‌ , بريده‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها