ترجمه Preoperative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بمرحله‌ پيش‌ از عمل‌ (جراحي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبل‌ از عمل‌.

Preoperative به چه معناست و Preoperative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preoperative

وابسته‌ بمرحله‌ پيش‌ از عمل‌ (جراحي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بمرحله‌ پيش‌ از عمل‌ (جراحي‌), ترجمه وابسته‌ بمرحله‌ پيش‌ از عمل‌ (جراحي‌), کلمات شبیه وابسته‌ بمرحله‌ پيش‌ از عمل‌ (جراحي‌) , قبل‌ از عمل‌. به لاتین
دانلود فایل ها