ترجمه Preorbital در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ درجلو كاسه‌ چشم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ قبل‌ از قرار گرفتن‌

Preorbital به چه معناست و Preorbital یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preorbital

واقع‌ درجلو كاسه‌ چشم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ درجلو كاسه‌ چشم‌, ترجمه واقع‌ درجلو كاسه‌ چشم‌, کلمات شبیه واقع‌ درجلو كاسه‌ چشم‌ , وابسته‌ به‌ قبل‌ از قرار گرفتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها