ترجمه Prep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دبستان‌. می باشد

Prep به چه معناست و Prep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prep

دبستان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دبستان‌., ترجمه دبستان‌., کلمات شبیه دبستان‌.




دانلود فایل ها