ترجمه Prepare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پستاكردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهيا ساختن‌ , در فارسی : مجهز كردن‌ , به فارسی : اماده‌ شدن‌ , سایر ترجمه ها : ساختن‌.

Prepare به چه معناست و Prepare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prepare

پستاكردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پستاكردن‌, ترجمه پستاكردن‌, کلمات شبیه پستاكردن‌ , مهيا ساختن‌ به لاتین , مجهز كردن‌ به لاتین , اماده‌ شدن‌ خارجی , ساختن‌. در زبان
دانلود فایل ها