ترجمه Preparedness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پستابودن‌ , در فارسی : روبراهي‌ , به فارسی : سازمندي‌.

Preparedness به چه معناست و Preparedness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preparedness

امادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امادگي‌, ترجمه امادگي‌, کلمات شبیه امادگي‌ , پستابودن‌ به لاتین , روبراهي‌ به لاتین , سازمندي‌. خارجی
دانلود فایل ها