ترجمه Preponderance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برتري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزيت‌ , در فارسی : فضيلت‌ , به فارسی : فزوني‌ , سایر ترجمه ها : سنگين‌ تري‌.

Preponderance به چه معناست و Preponderance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preponderance

برتري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برتري‌, ترجمه برتري‌, کلمات شبیه برتري‌ , مزيت‌ به لاتین , فضيلت‌ به لاتین , فزوني‌ خارجی , سنگين‌ تري‌. در زبان
دانلود فایل ها