ترجمه Preponderate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگين‌ تر بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چربيدن‌ بر , در فارسی : افزودن‌ , به فارسی : فزوني‌.

Preponderate به چه معناست و Preponderate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preponderate

سنگين‌ تر بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگين‌ تر بودن‌, ترجمه سنگين‌ تر بودن‌, کلمات شبیه سنگين‌ تر بودن‌ , چربيدن‌ بر به لاتین , افزودن‌ به لاتین , فزوني‌. خارجی
دانلود فایل ها