ترجمه Prerequisite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ نياز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بايست‌ , در فارسی : لازمه‌ , به فارسی : شرط‌ لازم‌ , سایر ترجمه ها : شرط‌ قبلي‌

Prerequisite به چه معناست و Prerequisite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prerequisite

پيش‌ نياز به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ نياز, ترجمه پيش‌ نياز, کلمات شبیه پيش‌ نياز , پيش‌ بايست‌ به لاتین , لازمه‌ به لاتین , شرط‌ لازم‌ خارجی , شرط‌ قبلي‌ در زبان
دانلود فایل ها