ترجمه Presbyopia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (epoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ دوربين‌.

Presbyopia به چه معناست و Presbyopia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presbyopia

(epoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (epoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌, ترجمه (epoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌, کلمات شبیه (epoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌ , شخص‌ دوربين‌. به لاتین
دانلود فایل ها