ترجمه Prescience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ داني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اگاهي‌ از پيش‌ , در فارسی : علم‌ غيب‌ , به فارسی : الهام‌.

Prescience به چه معناست و Prescience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prescience

پيش‌ داني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ داني‌, ترجمه پيش‌ داني‌, کلمات شبیه پيش‌ داني‌ , اگاهي‌ از پيش‌ به لاتین , علم‌ غيب‌ به لاتین , الهام‌. خارجی
دانلود فایل ها