ترجمه Prescient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عالم‌ به‌ غيب‌ يا اينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا اگاه‌.

Prescient به چه معناست و Prescient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prescient

عالم‌ به‌ غيب‌ يا اينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عالم‌ به‌ غيب‌ يا اينده‌, ترجمه عالم‌ به‌ غيب‌ يا اينده‌, کلمات شبیه عالم‌ به‌ غيب‌ يا اينده‌ , قبلا اگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها