ترجمه Prescriptible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ تجويز. می باشد

Prescriptible به چه معناست و Prescriptible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prescriptible

قابل‌ تجويز. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ تجويز., ترجمه قابل‌ تجويز., کلمات شبیه قابل‌ تجويز.
دانلود فایل ها