ترجمه Prescription در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صدور فرمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امريه‌ , در فارسی : نسخه‌ نويسي‌ , به فارسی : تجويز , سایر ترجمه ها : نسخه‌.

Prescription به چه معناست و Prescription یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prescription

صدور فرمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صدور فرمان‌, ترجمه صدور فرمان‌, کلمات شبیه صدور فرمان‌ , امريه‌ به لاتین , نسخه‌ نويسي‌ به لاتین , تجويز خارجی , نسخه‌. در زبان
دانلود فایل ها