ترجمه Present Arms در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلام‌ درحال‌ پيش‌ فنگ‌.

Present Arms به چه معناست و Present Arms یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Present Arms

(نظ‌.) پيش‌ فنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌, ترجمه (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌, کلمات شبیه (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌ , سلام‌ درحال‌ پيش‌ فنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها