ترجمه Present Tense در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) زمان‌ حال‌. می باشد

Present Tense به چه معناست و Present Tense یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Present Tense

(د.) زمان‌ حال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) زمان‌ حال‌., ترجمه (د.) زمان‌ حال‌., کلمات شبیه (د.) زمان‌ حال‌.
دانلود فایل ها