ترجمه Presentability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ ارائه‌. می باشد

Presentability به چه معناست و Presentability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presentability

قابليت‌ ارائه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ ارائه‌., ترجمه قابليت‌ ارائه‌., کلمات شبیه قابليت‌ ارائه‌.
دانلود فایل ها