ترجمه Presentment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارائه‌ , در فارسی : شرح‌ , به فارسی : بيان‌ , سایر ترجمه ها : حضور ط‌رز نمايش‌.

Presentment به چه معناست و Presentment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presentment

نمايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌, ترجمه نمايش‌, کلمات شبیه نمايش‌ , ارائه‌ به لاتین , شرح‌ به لاتین , بيان‌ خارجی , حضور در زبان , ط‌رز نمايش‌.انگلیسی
دانلود فایل ها