ترجمه Preservation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حفظ‌ , در فارسی : محافظ‌ت‌ , به فارسی : جلوگيري‌ , سایر ترجمه ها : حراست‌.

Preservation به چه معناست و Preservation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preservation

نگهداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگهداري‌, ترجمه نگهداري‌, کلمات شبیه نگهداري‌ , حفظ‌ به لاتین , محافظ‌ت‌ به لاتین , جلوگيري‌ خارجی , حراست‌. در زبان
دانلود فایل ها