ترجمه Preserve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفظ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باقي‌ نگهداشتن‌.

Preserve به چه معناست و Preserve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preserve

حفظ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حفظ‌ كردن‌, ترجمه حفظ‌ كردن‌, کلمات شبیه حفظ‌ كردن‌ , باقي‌ نگهداشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها