ترجمه Press در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدحام‌ , در فارسی : جمعيت‌ , به فارسی : ماشين‌ چاپ‌ , سایر ترجمه ها : مط‌بعه‌ مط‌بوعات‌

Press به چه معناست و Press یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Press

فشار به خارجی , ریشه انگلیسی فشار, ترجمه فشار, کلمات شبیه فشار , ازدحام‌ به لاتین , جمعيت‌ به لاتین , ماشين‌ چاپ‌ خارجی , مط‌بعه‌ در زبان , مط‌بوعات‌انگلیسی
دانلود فایل ها