ترجمه Press Box در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مسابقات‌) لژ مط‌بوعاتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جايگاه‌ گزارشگران‌.

Press Box به چه معناست و Press Box یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Press Box

(در مسابقات‌) لژ مط‌بوعاتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در مسابقات‌) لژ مط‌بوعاتي‌, ترجمه (در مسابقات‌) لژ مط‌بوعاتي‌, کلمات شبیه (در مسابقات‌) لژ مط‌بوعاتي‌ , جايگاه‌ گزارشگران‌. به لاتین
دانلود فایل ها