ترجمه Pressing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فشاراور , در فارسی : مبرم‌ , به فارسی : مصر , سایر ترجمه ها : عاجل‌.

Pressing به چه معناست و Pressing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pressing

فشار به خارجی , ریشه انگلیسی فشار, ترجمه فشار, کلمات شبیه فشار , فشاراور به لاتین , مبرم‌ به لاتین , مصر خارجی , عاجل‌. در زبان
دانلود فایل ها