ترجمه Pressure Cook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگ‌ زودپز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درديگ‌ زودپز پختن‌ , در فارسی : تحت‌ فشار پختن‌.

Pressure Cook به چه معناست و Pressure Cook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pressure Cook

ديگ‌ زودپز به خارجی , ریشه انگلیسی ديگ‌ زودپز, ترجمه ديگ‌ زودپز, کلمات شبیه ديگ‌ زودپز , درديگ‌ زودپز پختن‌ به لاتین , تحت‌ فشار پختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها