ترجمه Pressure Gauge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌. می باشد

Pressure Gauge به چه معناست و Pressure Gauge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pressure Gauge

فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌., ترجمه فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌., کلمات شبیه فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌.
دانلود فایل ها