ترجمه Prestige در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حيثيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتبار , در فارسی : ابرو , به فارسی : نفوذ , سایر ترجمه ها : قدر ومنزلت‌.

Prestige به چه معناست و Prestige یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prestige

حيثيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حيثيت‌, ترجمه حيثيت‌, کلمات شبیه حيثيت‌ , اعتبار به لاتین , ابرو به لاتین , نفوذ خارجی , قدر ومنزلت‌. در زبان
دانلود فایل ها