ترجمه Presumption در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احتمال‌ , در فارسی : استنباط‌ , به فارسی : گستاخي‌ , سایر ترجمه ها : جسارت‌.

Presumption به چه معناست و Presumption یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presumption

فرض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرض‌, ترجمه فرض‌, کلمات شبیه فرض‌ , احتمال‌ به لاتین , استنباط‌ به لاتین , گستاخي‌ خارجی , جسارت‌. در زبان
دانلود فایل ها