ترجمه Presuppose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بودن‌. می باشد

Presuppose به چه معناست و Presuppose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presuppose

بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بودن‌., ترجمه بودن‌., کلمات شبیه بودن‌.
دانلود فایل ها