ترجمه Preterit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بفعل‌ ماضي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمان‌ ماضي‌.

Preterit به چه معناست و Preterit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preterit

وابسته‌ بفعل‌ ماضي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بفعل‌ ماضي‌, ترجمه وابسته‌ بفعل‌ ماضي‌, کلمات شبیه وابسته‌ بفعل‌ ماضي‌ , زمان‌ ماضي‌. به لاتین
دانلود فایل ها