ترجمه Preterminal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ شونده‌ قبل‌ از مرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ انتهايي‌.

Preterminal به چه معناست و Preterminal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preterminal

واقع‌ شونده‌ قبل‌ از مرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ شونده‌ قبل‌ از مرگ‌, ترجمه واقع‌ شونده‌ قبل‌ از مرگ‌, کلمات شبیه واقع‌ شونده‌ قبل‌ از مرگ‌ , پيش‌ انتهايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها