ترجمه Pretermission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از قلم‌ افتادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حذف‌ , در فارسی : قصور.

Pretermission به چه معناست و Pretermission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pretermission

از قلم‌ افتادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از قلم‌ افتادگي‌, ترجمه از قلم‌ افتادگي‌, کلمات شبیه از قلم‌ افتادگي‌ , حذف‌ به لاتین , قصور. به لاتین
دانلود فایل ها