ترجمه Preternatural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير عادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير ط‌بيعي‌ , در فارسی : مافوق‌ ط‌بيعي‌.

Preternatural به چه معناست و Preternatural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preternatural

غير عادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير عادي‌, ترجمه غير عادي‌, کلمات شبیه غير عادي‌ , غير ط‌بيعي‌ به لاتین , مافوق‌ ط‌بيعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها