ترجمه Pretest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ ازمون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتحان‌ مقدماتي‌ , در فارسی : امتحان‌ مقدماتي‌ بعمل‌

Pretest به چه معناست و Pretest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pretest

پيش‌ ازمون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ ازمون‌, ترجمه پيش‌ ازمون‌, کلمات شبیه پيش‌ ازمون‌ , امتحان‌ مقدماتي‌ به لاتین , امتحان‌ مقدماتي‌ بعمل‌ به لاتین
دانلود فایل ها