ترجمه Prevail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چربيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غالب‌ امدن‌ , در فارسی : مستولي‌ شدن‌ , به فارسی : شايع‌ شدن‌.

Prevail به چه معناست و Prevail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prevail

چربيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چربيدن‌, ترجمه چربيدن‌, کلمات شبیه چربيدن‌ , غالب‌ امدن‌ به لاتین , مستولي‌ شدن‌ به لاتین , شايع‌ شدن‌. خارجی
دانلود فایل ها