ترجمه Prevarication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروغگويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حرف‌ دو پهلو.

Prevarication به چه معناست و Prevarication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prevarication

دروغگويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دروغگويي‌, ترجمه دروغگويي‌, کلمات شبیه دروغگويي‌ , حرف‌ دو پهلو. به لاتین
دانلود فایل ها