ترجمه Prevent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ گيري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ شدن‌.

Prevent به چه معناست و Prevent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prevent

پيش‌ گيري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ گيري‌ كردن‌, ترجمه پيش‌ گيري‌ كردن‌, کلمات شبیه پيش‌ گيري‌ كردن‌ , مانع‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها