ترجمه Preventive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ گير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلوگيري‌ كننده‌ , در فارسی : مانع‌.

Preventive به چه معناست و Preventive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preventive

پيش‌ گير به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ گير, ترجمه پيش‌ گير, کلمات شبیه پيش‌ گير , جلوگيري‌ كننده‌ به لاتین , مانع‌. به لاتین
دانلود فایل ها