ترجمه Preventive Maintenance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهداشت‌ پيش‌ گير. می باشد

Preventive Maintenance به چه معناست و Preventive Maintenance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preventive Maintenance

نگهداشت‌ پيش‌ گير. به خارجی , ریشه انگلیسی نگهداشت‌ پيش‌ گير., ترجمه نگهداشت‌ پيش‌ گير., کلمات شبیه نگهداشت‌ پيش‌ گير.
دانلود فایل ها