ترجمه Prevue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اط‌لاع‌ قبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ چشي‌.

Prevue به چه معناست و Prevue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prevue

اط‌لاع‌ قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اط‌لاع‌ قبلي‌, ترجمه اط‌لاع‌ قبلي‌, کلمات شبیه اط‌لاع‌ قبلي‌ , پيش‌ چشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها