ترجمه Prevue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (weiverp=) پيش‌ ديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ ديد كردن‌ , در فارسی : قبلا رويت‌ كردن‌

Prevue به چه معناست و Prevue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prevue

(weiverp=) پيش‌ ديد به خارجی , ریشه انگلیسی (weiverp=) پيش‌ ديد, ترجمه (weiverp=) پيش‌ ديد, کلمات شبیه (weiverp=) پيش‌ ديد , پيش‌ ديد كردن‌ به لاتین , قبلا رويت‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها