ترجمه Priceless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسيار پر قيمت‌. می باشد

Priceless به چه معناست و Priceless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Priceless

بسيار پر قيمت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بسيار پر قيمت‌., ترجمه بسيار پر قيمت‌., کلمات شبیه بسيار پر قيمت‌.
دانلود فایل ها