ترجمه Pricket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نر دوساله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مناره‌.

Pricket به چه معناست و Pricket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pricket

نر دوساله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نر دوساله‌, ترجمه نر دوساله‌, کلمات شبیه نر دوساله‌ , مناره‌. به لاتین
دانلود فایل ها