ترجمه Prickle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراش‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خار , در فارسی : خارتيغ‌ , به فارسی : خارنوك‌ تيز , سایر ترجمه ها : تيركشيدن‌ نيش‌

Prickle به چه معناست و Prickle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prickle

خراش‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خراش‌ كوچك‌, ترجمه خراش‌ كوچك‌, کلمات شبیه خراش‌ كوچك‌ , خار به لاتین , خارتيغ‌ به لاتین , خارنوك‌ تيز خارجی , تيركشيدن‌ در زبان , نيش‌انگلیسی
دانلود فایل ها