ترجمه Prill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيال‌ وجاري‌ ساختن‌ , در فارسی : قرص‌

Prill به چه معناست و Prill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prill

بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌, ترجمه بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ , سيال‌ وجاري‌ ساختن‌ به لاتین , قرص‌ به لاتین
دانلود فایل ها